Polityka Prywatności

Właściciel serwisu internetowego www.zwiedz.am, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest BUFFALONET MACIEJ CIELMA, Numer NIP: 8212632921; zwiedz.am
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W związku z tym, że poprzez serwis internetowy zwiedz.am umożliwiamy kontakt poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, adres strony www, numer telefonu, informacje o firmie, treść zapytania. Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. przedstawienie naszej oferty, zawarcie umowy, realizacje zamówień, odpowiedź na pytanie, przesłanie kalkulacji i inne. W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez formularz kontaktowy (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówienia, świadczenia usług, zawarcia umowy lub przesłania kalkulacji i oferty.
Przekazywanie danych osobowych

 1. Dostawcy usług
  Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu oraz obsłudze zamówień. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, marketingu online, wysyłki wiadomości email, analizy ruchu. dostarczaniu systemów CRM i obsłudze księgowej. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych.
 2. Organy Państwowe
  Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty lub odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Użytkownicy mogą usunąć swoje dane w każdym momencie.
  Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do: zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia, systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były należycie zabezpieczone.

Gromadzenie danych osobowych

Niniejszy serwis gromadzi dane osobowe poprzez:

Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych. Proszę o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieram i wykorzystuje dane zawarte w plikach logów. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
informacje o adresie IP,
informacje o przeglądarce użytkownika,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
czas wysłania odpowiedzi,
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem obsługiwanego przez operatora hostingu: LINUXPL.COM – firma Serveradmin.pl (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem http://www.linuxpl.com. Operatorem jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań).

Cookies (ciasteczka)
Cookies to małe pliki tekstowe, zwane także ciasteczkami, pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.
Samo wysłanie cookies do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać prywatności użytkownika. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzystasz może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.
. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
– Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
– Google Tag Manager(administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
– Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
– Google Ads (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
Korzystanie z plików „cookies”:

 1. Serwis internetowy zwiedz.am zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.
 2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator BUFFALONET MACIEJ CIELMA, właściciel Serwisu internetowego www.zwiedz.am
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. Serwis wykorzystuje cookies w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników Serwisu internetowego www.zwiedz.am

Więcej informacji na temat plików cookies i konfiguracji przeglądarek dostępnych jest pod adresami:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Zapraszamy również na stronę internetową http://wszystkoociasteczkach.pl/
Wizerunek
Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu:
● realizacji warunków naszej umowy
● realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku
● realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizujemy umowę.

Bezpieczeństwo

BUFFALONET MACIEJ CIELMA, właściciel Serwisu internetowego www.zwiedz.am dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Strony internetowe administrowane przez BUFFALONET MACIEJ CIELMA, właściciel Serwisu internetowego www.zwiedz.am zawierają odnośniki do innych stron internetowych (przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”i “Udostępnij”), Google (Google Maps, Google Analitycs), Youtube (filmy) INSTAGRAM). Rekomenduje, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich.
 2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe
 4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Prawa Użykownika
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Korzystając z adresu e-mail Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z kontaktując się z Administratorem.
 7. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  e-mail: [email protected]
north